fbpx
Skip to main content

Handleplan 2024/25

HJEMMESIDEN

 • Der skal igangsættes en videreudvikling af hjemmesiden, således at alle medlemsgrupper skal kunne se sig selv og finde hjælp/inspiration til både udvikling af eksisterende bofællesskaber og værktøjer til etablering af nye bofællesskaber.
 • Foreningens politiske arbejde for at udbrede bofællesskaber og varetage de nuværende bofællesskabers interesser skal eksponeres på hjemmesiden.

AKTIVITETER, NETVÆRK & RELATIONER

 • Foreningen vil styrke bofællesskaber i Danmark gennem udbygningen af en vidensbank.
 • Der skal afholdes arrangementer såvel virtuelle (webinarer) som fysiske (f.eks. møder, konferencer, workshops) målrettet forskellige aspekter vedr. bofællesskaber. Bæredygtighed i bofællesskaber, både det sociale, økonomiske og miljømæssige, vil vi prioritere i dette arbejde.
 • Foreningen vil tage initiativ til en konference, der skal sætte fokus på nuværende barrierer for opførelse af bofællesskaber og mulige veje for at overvinde disse.
 • Foreningen vil samarbejde med forskningsinstitutioner og andre om opbygning af data og viden om bofællesskaber, herunder overblik over bofællesskabernes ”DNA”, deres samfundsmæssige betydning samt deres miljømæssige fodaftryk (f.eks. samarbejde med Build og SAMSKAB projektet).

FORTALERVIRKSOMHED & SAMARBEJDE

 • Foreningen vil deltage et internationalt netværk (organisationer, bofællesskaber og individer) for at arbejde for flere bofællesskaber og bæredygtige lokalsamfund (Verdensmål 11).
 • Foreningen vil udbygge det nordiske samarbejde (KOBB) med beslægtede organisationer for at øge udvekslingen af viden og samarbejde/inspiration mellem de nordiske lande. Her deltager foreningen i et Erasmus+ finansieret
 • projekt, der skal skabe en rådgiveruddannelse.

SENIORBOFÆLLESSKABER

 • Den største vækst i bofællesskaber sker inden for segmentet ”seniorbofællesskaber”. Foreningen vil gøre seniorbofællesskaberne opmærksomme på foreningen og være opmærksom på at udvikle tilbud, der også er målrettet seniorbofællesskaberne.

FORENINGEN INTERNT

 • Foreningen vil styrke sin egen administrative opbygning, for at sikre trivsel og fremdrift for medlemmer, frivillige og ansatte.
 • Foreningen vil udarbejde og iværksætte en økonomisk plan, der skal sikre et økonomisk fundament for fortsat udvikling af foreningens virke.

Bliv medlem


Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.

Bliv frivillig i Bofællesskab.dk


Vil du gøre en forskel i en almennyttigt forening, der understøtter og fremmer fællesskabsorienterede boformer i Danmark?