fbpx
Skip to main content

Dagsorden generalforsamling 2024

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling indeholder følgende punkter, ift. foreningens vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden (herunder punkter til evt.)
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
 4. Beretninger
  1. Bestyrelsens årsberetning
  2. Bestyrelsens årsregnskab
  3. Fremlæggelse af regnskab
   1. Godkendelse af regnskab
  4. Evt. andre beretninger, herunder udvalg/ arbejdsgrupper
 5. Indkomne forslag
  1. Bestyrelsens forslag om vedtægtsændring om stemmeret
 6. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens handlingsplan, herunder forslag til budget for det kommende år.
 7. Fastsættelse af kontingentsatser
 8. Valg til bestyrelsen
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  2. Minimum 2 bestyrelsessuppleanter (prioriterede)
  3. Intern revisor
  4. Evt. valg af ekstern revisor
 9. Eventuelt