fbpx
Skip to main content

Projekt: Kortlægning af danske bofællesskaber

Realdania har i maj 2020 besluttet at bevilge op til kr. 1.117.450,00 til at foretage en dækkende kortlægning af bofællesskaber i Danmark.

Projektet har til formål at foretage en omfattende kortlægning af bofællesskaber i Danmark. Kortlægningen skal gøre det muligt at gennemføre efterfølgende analyser af bofællesskaber ved bl.a. at benytte data fra Danmarks Statistik til at karakterisere beboere og bygninger, og sammenligne dem med andre beboere og boformer.

Baggrunden er, at der i forbindelse med den store opmærksomhed der p.t. er på bofællesskaber mangler systematiseret viden om bofællesskaberne i Danmark, deres omfang, type, lokalisering, erfaringer, udvikling over tid, beboersammensætning m.m. Sådan viden efterspørges fra mange sider, bl.a. fra beboere, kommuner, ministerier og developere, der ønsker at udvikle nye bofællesskaber. En kortlægning sammenholdt med en registerbaseredet analyser vil efter vores mening udgøre en stor vidensopbygning i sig selv, og et godt fundament for videre undersøgelser. Dette har hidtil ikke været muligt, da bofællesskaber ikke lader sig entydigt definere i statistikker over boligformer, bl.a. fra Danmarks Statistik. Desuden vurderer vi, at en grundig kortlægning vil kunne anvendes i flere forskellige sammenhænge til at kvalificere viden om bofællesskaber og den fremtidige planlægning for disse.

Kortlægningen tager udgangspunkt den database som Foreningen Bofællesskab.dk har etableret, der rummer ca. 300 bofællesskaber. Det vurderes, at det reelle omfang af bofællesskaber er langt større, måske tre til fire gange, og der er derfor behov for at udvide og kvalificere denne database gennem bl.a. søgninger, interviews og surveys. Bofællesskab.dk deltager som samarbejdspartner i projektet, sammen med Falkenstjerne konsulenter, med henblik på at udbygge databasen. Foreningen Bofællesskab.dk står som ejer af databasen før, under og efter projektet, mens BUILD står for analyser baseret på databasen. Databasen kan gøres tilgængelig for lignende analyser efter projektets ophør.

På baggrund af kortlægningen og en geografisk eller adressemæssig lokalisering af bofællesskaberne knyttes data over beboere, bygninger m.m. til ved brug af forskermaskinen i Danmarks Statistik. Det kan omfatte data om beboerne (fx alder, uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, indtægt, civilstand, antal børn, tidligere bopæl, sundhedsforhold m.m.), bygningerne (alder, størrelse, ejerformer, energiforbrug, energiforsyning, energimærke, ejendomsvurdering m.m.), om virksomheder og institutioner i området, lokalisering i landet, afstand til nærmeste by m.m. Det kan igen give svar på spørgsmål som ”hvem bor i bofællesskaber?”, ”har det ændret sig over tid?”, ”hvor længe bor man i bofællesskab?”, ”hvor bor man før og efter?”, ”er der sociale skævheder i, hvem der bor i bofællesskaber?”, ”er det mere bæredygtigt at bo i bofællesskaber?”, ”er beboerne sundere end i traditionelle boformer?” m.m. 

Sideløbende med kortlægning og analyser gennemføres en opsamling af eksisterende viden om bofællesskaber, dansk og international, for at kvalificere kortlægning og analyser.

Projektet formidles gennem en BUILD-rapport, artikler i fagblade, konferenceoplæg, og videnskabelige journals, og den udbyggede database gøres anvendelig for søgninger på hjemmesiden Bofællesskab.dk. Alle publikationer, herunder videoer, offentliggøres, ud over på de sædvanlige kanaler, ligeledes på Bofællesskab.dk

Download rapporten om kortlægningen her

Rapporten om kortlægning og analyse af Danmarks bofællesskaber er nu udkommet og kan downloades her.

Bliv frivillig i Bofællesskab.dk

Ønsker du at melde dig ind i Foreningen Bofællesskab.dk, finder du den medlemstype, der passer til dit behov lige her.