fbpx

Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Glædelig jul og Godt Nytår

Glædelig jul og Godt Nytår

Bofællesskab.dk Logo

 

Hej Gæst,

 

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR FRA BOFÆLLESSKAB.DK

Juletræerne er ved at blive sat op i stuer og fællesrum, hvis de da ikke allerede står der, og der dufter brunt og brændt rundt omkring. Der er ganske få dage tilbage af 2022, og vi kan kigge tilbage på et år, hvor bl.a. den store bofællesskabskonference “At bo sammen” løb af stablen, afholdt sammen med  BUILD, Aalborg Universitet. Dette spændende møde mellem developere, gamle og nye bofællesskaber, organisationer, kommuner, forskere og investorer tog temperaturen på bofællesskabsfeltet samtidigt med, at alle deltagere blev klogere på den forskning på området, som har manglet i så mange år. 


I oktober mødtes mange igen – nu til en netværksdag, hvor formålet var at stille skarpt på de behov, erfaringer og barrierer, der opleves i arbejdet med fællesskabsorienterede boformer.  Arrangøren var den nye vejledningsenhed i ministeriet, som nu er oppe og flyve til gavn og glæde for kommende bofællesskaber. Vi har i foreningen i 2022 prioritet at opbygge et godt samarbejde med vejledningsenheden, hvilket fortsætter her i 2023. For  da netværksdagen sluttede, stod det klart, at der fortsat er masser af barrierer. Det er bl.a. dem, som Bofællesskab.dk arbejder for at minimere, ligesom vi arbejder for at udbrede erfaringer, så alle, der er interesserede i fællesskabsorienterede boformer, kender deres muligheder og potentialer. Det kan vi gøre sammen med vejledningsenheden. 

 

Ved at tænke tilbage på det år, der går på hæld, kan vi ikke undgå at nævne Ruslands invasion i Ukraine. Den ulykkelige begivenhed, hvor mange, mange ukrainere pludselig blev tvunget på flugt, betød, at bofællesskaber og økosamfund påtog sig en helt særlig rolle. Mange bidrog til, at ukrainere kunne få oplevelsen af et første, trygt opholdssted i Danmark ved fx at stille fælleshuse og -rum landet over til rådighed. Det var et smukt lys i mørket.

 

Nu tager vi selv temperaturen 

I Foreningen Bofællesskab.dk er vi i gang med en omstrukturering af kommunikationsområdet. En af de beslutninger, der er truffet, betyder, at vi som hovedregel fremover vil udsende et nyhedsbrev pr. kvartal. Som bliver et nyhedsbrev med egentlige ‘nyheder’, hvor artikler af mere generel karakter fremover vil udkomme løbende på hjemmesiden. Der er til gengæld ikke ændret, at vi altid tager imod input fra vores nyhedsbrevslæsere. Derfor introducerer vi også en hurtig meningsmåling, som fremover vil være en fast del af vores nyhedsbreve. Vi håber, I tager godt imod et lille spørgsmål, som har til hensigt at give jer det bedst mulige produkt.

Tilbage er der kun at ønske alle vores medlemmer og læsere af dette nyhedsbrev en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår!  

NYT FRA PROJEKTERNE

I 2022 tog det virkelig fart, på projektsiden i foreningen. Vi er ved at finde vores vej som projektorganisation og inviterer gerne medlemmerne med, også til at skabe flere projekter.

 

SAMSKAB 

Bofællesskab.dk er blevet partner i projektet SAMSKAB, der er ledet af Københavns Universitet og finansieret af Velux Fonden. Vores opgave er at udforske, hvordan bofællesskaber kan bidrage til den grønne omstilling og bevæge sig fra ’grå til grøn’. Grå er her bofællesskaber, der ikke før har haft fokus på miljø, klima og bæredygtighed, mens grøn defineres som bofællesskaber, hvor beboerne deler ønsket om at leve mere bæredygtigt og handler i fællesskab på dette ønske. Hvilke grønne fællesskaber trives – og hvilke holder kun kortvarigt? Mange nye bofællesskaber har bæredygtighed som et vigtigt parameter. Men hvordan udspiller det sig i praksis blandt beboerne? Er det viden, der skal til? Træning? Gode eksempler og mentorskab? Vi følger et antal bofællesskaber under opstart fra ’hensigt til handling’ over de næste tre år, for at kunne blive klogere på dette. 

 

I Bofællesskab.dk dannes en baggrundsgruppe, der kan bistå med at følge forskningen og gøre den nyttig for foreningen. Kontakt Camilla fra bofællesskab.dk’s bestyrelse (camilla@okosamfund.dk), hvis du er interesseret i at være med i arbejdet. Læs mere her: https://www.omstilling.nu/samskab


STARTPAKKEPROJEKTET (støttet af REALDANIA)

Vi er ved at være ved vejs ende med det skriftlige arbejde, efter det har været igennem en lang række praktikere, eksperter, redaktører og korrekturlæsere. Nu er vi i gang med at indsamle billeder og sætte tingene op grafisk og på hjemmesiden. Men vi mangler billeder - så har du nogle gode billeder liggende fra dit bofællesskab, der kan illustrere noget om opstart, jura, økonomi, det sociale liv, de grønne løsninger eller det kommunale samarbejde, så send endelig til camilla@okosamfund.dk. Tak!


Vidensbanken, som er det skriftlige materiales pendant på hjemmesiden, er også på vej. Først i 2023 kommer der mails ud til alle bofællesskaber om at bidrage til denne med information  om alt lige fra vedtægter over arbejdsgrupper til fællesspisningsordninger. En sand guldgrube for nye bofællesskaber! Vi håber, at de gamle med erfaringerne vil være med på at dele.  


Formidlingen af startpakkematerialet foregår - udover assistance til opstartsgrupper - bl.a. gennem en række BOFÆLLESSKABSDAGE, hvor vi efter en rundvisning i et bofællesskab dykker ned i startpakkens materiale. Har du lyst til at afholde en sådan dag? Kontakt Rudy/Camilla fra styregruppen på info@bofaellesskab.dk  

 

KORTLÆGNINGSPROJEKTET (REALDANIA) 

Vi er nu endelig færdige med kortlægningen af bofællesskaber sammen med BUILD og er i gang med at formidle resultaterne heraf. Den første artikel i Altinget handlede bl.a. om, at der skal kommunal vilje til, hvis der skal etableres tilstrækkelige bofællesskaber til at matche efterspørgslen. Kortlægningen giver os svar på en masse, der før har været baseret på hypoteser. Samtidig vækker den en masse nye, som vi sammen med BUILD vil forsøge at besvare. Rapporten kan downloades på vores hjemmeside her.


DET NORDISKE SAMARBEJDE

 

Vi har netop sammen med vores nordiske venner modtaget en bevilling til at skabe netværk mellem Bofællesskab.dk og vores pendant i Sverige, Norge, Finland, Island og Færøerne. Alle har de øjnene rette mod Danmark, så vi får her i foråret nordisk besøg, hvor vi skal rundt og besøge danske bofællesskaber, for at vise den mangfoldighed, der findes. Det er spændende, hvad et sådant nordisk netværk skal kunne udrette, sammen.   

 

 
 

‍Nyhedsbrevet er udsendt af:

Foreningen Bofællesskab.dk

Sædekildegårdvej 1

DK 5250 Odense SV

Tlf. +45 28 91 99 01

Mail: info@bofaellesskab.dk