fbpx

Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

God sommer!

God sommer!

Bofællesskab.dk Logo

 

Hej Gæst,

 

Foreningen Bofællesskab.dk ønsker alle en rigtig god sommer!

Sommeren er begyndt, og for mange står der ferie på programmet det næste stykke tid. Bofællesskab.dk tager sig også en lille time out efter et spændende forår, der bl.a. bød på den store bofællesskabskonference. Med en ny bestyrelse  på plads ser vi frem mod, at alle de nye kræfter bliver sat i spil fra august. Bofællesskab.dk takker i samme forbindelse for den store interesse ved generalforsamlingen ultimo maj. 

 

Skulle sommervarmen give dig mod på at undersøge, hvordan man tager fat på at etablere et nyt bofællesskab eller ønsker du i dit bofællesskab at knytte en tættere dialog med den kommune, du bor i, så tjek “Den kommunale startpakke” ud lige her. Den er den ene af flere startpakker, der er ment som en hjælpende hånd til den videre færd med eller i et bofællesskab. Offentliggørelsen af flere startpakker er lige om hjørnet.

 


BOFÆLLESSKAB.DK GØR STATUS

Det seneste halve års tid i Foreningen Bofællesskab.dk har gødet jorden for, at foreningens formål – at fremme de fællesskabsorienterede boformer – for alvor kan komme ud at leve. Der er vækst at spore: Flere og flere ønsker at bo i bofællesskab, og Bofællesskab.dk er sat i verden for skabe aktiviteter, der giver flere mulighed for og inspiration til at bo fællesskabsorienteret. Dansk forskning peger på, efterspørgslen langt overstiger udbuddet, og i Bofællesskab.dk glæder vi os selvfølgelig over udviklingen.

 

BOFÆLLESSKAB.DK MEDVIRKER TIL NYE LOVFORSLAG

Foreningen har gjort sine første ansættelser for at strømline noget af det, der følger med, når man vokser. Bofællesskab.dk vokser på baggrund af en stadigt stigende medlemsskare, som vi i øvrigt ikke vil glemme at takke for. 

Den nye bestyrelse vil arbejde for aktiviteter, hvor Bofællesskab.dk’s indflydelse kan gøres gældende. Det var fx tilfældet, da Bofællesskab.dk medvirkede i arbejdsgruppen under Boligministeriet, som undersøgte barrierer og muligheder for at etablere bofællesskaber og byggefællesskaber. Arbejdsgruppen blev nedsat i kølvandet på Grøn Boligaftale 2020, hvis sigte var at få boligsektoren ind i den grønne omstilling. Bofællesskab.dk’s erfaringer og viden på området har ført til ikke alene nye politiske anbefalinger, men til lovforslag. 

 

ANDRE AKTIVITETER

Andre af foreningens aktiviteter– bl.a. kortlægning af bofællesskaber i Danmark – stod sin prøve i maj til bofællesskabskonferencen, der blev afholdt på Aalborg Universitet. I maj løb ligeledes De Grønne Venners Årstræf af stablen, hvor organisationerne Landsforeningen for Økosamfund (LØS), Permakultur Danmark, Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) og Bofællesskab.dk havde sat hinanden stævne på Avnø Højskole. Det skete, fordi der er grund til at drøfte mulighederne for et fremtidigt samarbejde om en fælles platform, der blandt meget andet kan bruges til at gøre opmærksom på den grønne bevægelse og de initiativer, som organisationerne hver især arbejder for. 

 

 

 

EN SUCCESFULD GENERALFORSAMLING

Årets generalforsamling blev igen i år afholdt digitalt via ZOOM. Det var vi vant til fra de to foregående år på grund af corona, men denne gang var det anderledes på flere måder. Dels var der ingen lockdown og dels var der usædvanlig mange tilmeldte og dels var der for første gang i foreningens historie nok personer opstillede, så vi kunne danne en fuld bestyrelse. 


På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde kom bestyrelsen til at se sådan ud:


Forperson: Birger Kristoffersen

Næstforperson: Jan Hansen

Kasserer: Mattias Köppe

Sekretær: Rudy Madsen

Menig medlem: Camilla Englyst

Menig medlem: Laura Juvik

Menig medlem: Michael Eberhard

Suppleant: Lucien Bobo


På generalforsamlingen blev der snakket en del om foreningens projekter, det stigende aktivitetsniveau og helt konkret hvordan vi kan definere et bofællesskab. Der var konsensus om, at foreningen har gjort det godt i de fire år, den har eksisteret. 


På foreningens hjemmeside kan man se et mere fyldigt referat fra årets generalforsamling, samt alle de andre dokumenter, som blev behandlet på mødet.


Bestyrelsen takker alle deltagere på mødet for en god generalforsamling, og vi glæder os til at arbejde med det kommende års opgaver.  

 

VIL DU BIDRAGE TIL NYHEDSBREVENE

En af Bofællesskab.dk’s væsentligste måder at holde kontakt til medlemmer og andre interesserede er nyhedsbrevene. Vi vil gerne udsende et nyhedsbrev ca. 10 gange om året, og her skal der være plads til stort og småt inden for bofællesskabets univers. 

Vi kan godt lide at præsentere et lille tema i nyhedsbrevene. Bl.a. sigter vi på at lave et tema, der handler om børnelivet i bofællesskaber. Giver det venner for livet at starte sin tilværelse i et tæt fællesskab med andre? Præger det ens menneskelige værdier at vokse op i et bofællesskab? Et andet tema kunne koncentrere sig om de selvforsynende bofællesskaber. Det kan virke som en uoverstigelig opgave at forsyne et helt bofællesskab med fødevarer. Hvordan gør man det i praksis?


Vil du bidrage til disse temaer, eller har du ideer til andre, så hører vi meget gerne fra dig. Skriv til kommunikationsmedarbejder Laura Lyng Munkø 

 

‍Nyhedsbrevet er udsendt af:

Foreningen Bofællesskab.dk

Sædekildegårdvej 1

DK 5250 Odense SV

Tlf. +45 28 91 99 01

Mail: info@bofaellesskab.dk